Historisk arkiv

Tore Onshuus Sandvik statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 17/2001
Dato: 2. februar 2001

Tore Onshuus Sandvik statssekretær
i Nærings- og handelsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, Tore Onshuus Sandvik (30), til statssekretær i samme departement. Han etterfølger Olav Soleng, som samtidig etter søknad har fått avskjed i nåde.

Regjeringen Jens Stoltenberg ble utnevnt 17. mars 2000. Den er utgått fra Arbeiderpartiet. Oversikten over statssekretærer ser nå slik ut:

 

Statsministerens kontor:
Jonas Gahr Støre
Norvald Mo
Jan-Erik Larsen
Tom Therkildsen
Lisbeth Berg-Hansen

Utenriksdepartementet, utenrikssaker:
Raymond Johansen
Espen Barth Eide
Jan Bøhler

Forsvarsdepartementet:
Øystein Singsaas

Nærings- og handelsdepartementet:
Britt Schultz
Tore Onshuus Sandvik

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Marianne Seip Haugsnes

Finansdepartementet:
Vidar Ovesen
Ellen Mo
Hege Marie Norheim

Kommunal- og regionaldepartementet:
Steinar Pedersen
Audun Tron
Sverre Bugge
Einar Gelius

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker:
Lars Erik Flatø

Kulturdepartementet:
Roger Ingebrigtsen

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker:
Tore Hagebakken

Samferdselsdepartementet:
Eirin Kristin Sund

Fiskeridepartementet:
Ellen Bergli

Utenriksdepartementet, utviklingssaker:
Sigrun Møgedal

Miljøverndepartementet:
Stein Lier-Hansen

Landbruksdepartementet:
Sveinung Valle

Justis- og politidepartementet:
Øystein Mæland
Anne Lise Ryel

Barne- og familiedepartementet:
Solveig Solbakken

Olje- og energidepartementet:
Bjørg Kirsten Sandal

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet:
Berith Bergersen
Randi Øverland