Historisk arkiv

Offisielle internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Offisielle internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av

Denne fortegnelsen er en ajourføring av tidligere utgave og er utarbeidet på grunnlag av Offisielle internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av, 3. utgave, sept. 1988, Yearbook of International Organizations, edition 37 2000/2001, og Stortingsforhandlingene 1988-1996. Som i de tidligere listene er det valgt som kriterium på offisielle internasjonale organisasjoner at de er opprettet ved regjeringers mellomkomst. Likeledes er bare de organisasjonene hvor Norge har fullt medlemskap tatt med.

I Del 1 er fortegnelsen ordnet alfabetisk etter organisasjonens offisielle navn på engelsk. I tillegg er tatt med fransk og norsk navneform, hvor disse forekommer. Videre er tatt med organisasjonens forkortelse (hvor den finnes), årstall for opprettelsen og sekretariatets lokalisering, samt den institusjon i Norge som ivaretar det norske medlemskapet.

I Del 2 er fortegnelsen ordnet alfabetisk etter institusjonens navn, for å gi en oversikt over hvilke organisasjoner som sorterer under den enkelte institusjon.

Publikasjoner fra de enkelte internasjonale organisasjoner finnes i det fagbibliotek som er ansvarsbibliotek for organisasjonen. En liste over ansvarsbibliotek i Norge for en del internasjonale organisasjoners publikasjoner finnes i Veiledninger nr. 5, 2001, utgitt av Nasjonalbiblioteket Oslo.

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger om evt. feil, mangler o.a, e-post: webdesk@mfa.no

UD, Dokumentasjonssenteret, 2001.