Historisk arkiv

Okkupasjonsberedskap, tidligere «Stay behind»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Forsvarsdepartementet


P R E S S E M E L D I N G
Forsvarsdepartementet

Nr. 093/95
Dato: 24.11.95

Okkupasjonsberedskap, tidligere «Stay behind»

Forsvaret etablerte i 1948 en virksomhet som skulle være i stand til å gjennomføre evakuering, sabotasje og etterretning på norsk jord under en eventuell okkupasjon. Virksomheten skulle baseres på erfaringer som var gjort under 2. Verdenskrig.

Virksomheten ble organisert i såkalte nett med oppgaver innenfor etterretning, evakuering av nøkkelpersoner og sabotasje. Nettene fikk senere en felles oppbygging og betegnelsen «Stay Behind». Den delen av virksomheten som dreide seg om sabotasje ble besluttet nedlagt i 1983 da denne ikke lenger hadde noen operativ funksjon. I løpet av de nærmeste årene ble alle lagre med våpen og utstyr, som var spredt rundt i Norge, trukket inn.

Til den faste staben i «Stay Behind» ble det innledningsvis rekruttert personell med erfaring fra 2. Verdenskrig. Etter hvert rekrutterte man erfarne og betrodde offiserer med egnet militær bakgrunn til organisasjonens nøkkelstillinger. Betegnelsen «Stay Behind» ble endret til «Okkupasjonsberedskap». Til den landsomfattende del av beredskapsorganisasjonen har man rekruttert norske borgere med yrkesmessig og miljømessig varierende bakgrunn. Moral, pålitelighet, motivasjon og integritet har vært sentrale faktorer i rekrutteringen. Det har ikke vært spurt om politisk tilhørighet.

Personellet tar en personlig og alvorlig avgjørelse når de har besluttet seg for å delta i okkupasjonsberedskapsorganisasjonen. I en okkupasjonssituasjon vil de være spesielt belastet og utsatt. En eventuell operativ aktivitet i fredstid, som vil kunne føre til eksponering av feltpersonellet, vil derfor være helt uaktuell og uforenlig med de oppgaver som er pålagt organisasjonen.

Okkupasjonsberedskapsorganisasjonen har i dag som oppdrag å skaffe norske myndigheter informasjoner og etterretninger fra et helt eller delvis okkupert Norge. Det er kun norske myndigheter som har tilgang til de beredskapsplaner som er nødvendige for å aktivisere og drive feltorganisasjonen.

Fra 1971 har utdanningen av feltpersonellet i stor grad vært knyttet til et eget utdannings- og øvingssenter hvor det har vært gjennomført en etterretningsmessig utdanning med utgangspunkt i en tenkt okkupasjonssituasjon. «Stay Behind» og senere «Okkupasjonsberedskap» har alltid vært underlagt Forsvarets etterretningstjeneste. Sjefen for Okkupasjonsberedskaporganisasjonen har rapportert om virksomheten til Sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste (SJE). SJE har igjen rapportert videre til Forsvarssjefen og Forsvarsministeren. Det gis rutinemessig informasjon til Forsvarssjef og Forsvarsminister i forbindelse med deres tiltredelse eller etter særskilt behov.

Okkupasjonsberedskapsorganisasjonen har et avgrenset samarbeid med utenlandske tjenester, men står under norsk styring og kontroll.


Lagt inn 24 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen