Historisk arkiv

Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven, oreigningsloven og vassdragsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Miljøverndepartementet

Rundskriv T-5/91

Til Fylkesmennene

31. desember 1991


Last ned Rundskriv T-5/91 (Adobe Reader)