Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Uttalelse etter "Alexander Kielland"-ulykken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Uttalelse etter "Alexander Kielland"-ulykken (pdf)