Historisk arkiv

Delvis utsatt høringsfrist for forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

LO, Unio og YS har bedt om utsatt høringsfrist knyttet til høringsrunden om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

  • Arbeids- og sosialdepartementet har i brev 10. juli gitt delvis utsettelse av fristen. Departementet imøtekommer organisasjonene med å utvide høringsfristen i 14 dager, dvs. til torsdag 9. oktober.
  • Utsettelsen gjelder ikke forslagene om midlertidig ansettelse. For disse forslagene opprettholdes torsdag 25. september som høringsfrist.
  • Andre høringsinstanser gis tilsvarende utsettelse av fristen (det er derfor ikke nødvendig å søke departementet om utsettelse).