Historisk arkiv

Nyheter

Statsråden møtte NAV-brukere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Rundt 80 Nav-brukere fikk torsdag treffe arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til et møte om hvordan Nav kan bli bedre.

I februar inviterte statsråden Nav-brukere til å melde seg på et møte med ham om hvordan Nav kan bli mer brukervennlig og effektivt. Over 1000 personer meldte seg på, og 80 ble trukket ut til å komme til Arbeids- og sosialdepartementet.

Diskuterte i to og en halv time
Deltakerne satt i grupper og fikk diskutert med både statsråden og statssekretærer i møtet som varte i to og en halv time.

- I dag møtte jeg 80 Nav-brukere med mange historier og konstruktive innspill til løsninger. Jeg synes det er viktig at politikere lytter til de hverdagsutfordringene folk har, sier Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.  

Statsråden trekker fram tre budskap som gikk igjen hos mange av brukerne han traff: 

  • Det må bli mer kompetanse hos det enkelte lokalkontor slik at den enkelte får bedre hjelp
  • Færre skifter av saksbehandler
  • Avbyråkratisere NAV slik at den enkelte saksbehandler har mer tid til tett og god oppfølging

- Alle disse innspillene vil jeg overlevere til ekspertutvalget som skal gå igjennom NAV. Slik kan vi løfte brukerperspektivet og jobbe videre for flere i arbeid og færre på trygd, sier Eriksson.