Historisk arkiv

Nav klar med lønnskompensasjon til permitterte - arbeidsgivere må søke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tirsdag 9. juni kom ordningen for lønnskompensasjon på plass og NAV er klare for å starte utbetalingene til de som har blitt permittert.

Stortinget vedtok i mars en ny ordning for å sikre alle permitterte full lønn for de 20 første dagene av permitteringen (inntil 6G). Denne ordningen er nå søkbar på nav.no. Det er arbeidsgiveren som må sende inn informasjon som utløser lønnskompensasjon.

– Det viktigste for oss er at folk får pengene sine. NAV står klare til å betale ut lønnskompensasjon til alle permitterte og nå må arbeidsgiverne gjøre resten av jobben, sier arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen.

Når arbeidsgiver har gitt de nødvendige opplysningene til NAV vil det ta to-tre dager fra arbeidsgiveren har sendt inn riktig informasjon til pengene er på konto.

– Det forventer jeg at arbeidsgiverne gjør så fort som overhodet mulig slik at folk får pengene de venter på. Folk har vært mer tålmodige enn vi kunne forvente. Jeg tror det skyldes at alle ser vi er en i en ekstrem situasjon med enorm økning i antall permitterte på svært kort tid, sier statsråden.

Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her: