Historisk arkiv

Nyheter

Verdifullt med treparts bransjeprogram som arbeidsform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Deloitte AS gjennomført en evaluering av gjennomføringen av treparts bransjeprogram og hvordan denne formen for trepartssamarbeid i arbeidslivet fungerer som arbeidsform.

Utsatte bransjer

Det er innført treparts bransjeprogram i renhold, uteliv, transport og bilbransjen. Formålet er å fremme et mer seriøst arbeidsliv i utsatte bransjer.

Rapporten beskriver hvordan bransjeprogrammene arbeider og er organisert. I evalueringen har Deloitte sett nærmere på fire temaer:

  • Mål og føringer
  • organisering
  • oppgaver og tiltak
  • barrierer og sukesskriterier.

Forbedringspotensiale

Evalueringsrapporten viser at treparts bransjeprogrammer oppfattes som verdifulle arenaer for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, men at det kan være rom for å tydeliggjøre hva bransjeprogrammene skal være, hva de skal oppnå og hvordan de skal arbeide for å oppnå de ønskede resultatene.

Rapporten anbefaler blant annet at myndighetene tydeliggjør hvordan tiltak som foreslås fra bransjeprogrammene skal behandles videre, og peker på at det er et potensial for at Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR) kan involveres og involvere seg i større grad i bransjeprogrammenes arbeid enn hva tilfellet er i dag.

Rapporten vil nå bli drøftet med partene i arbeidslivet i bransjeprogrammene og i ALPR.

Rapporten

Les rapporten her: