Historisk arkiv

Fortsatt økning i ledigheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Summen av helt og delvis arbeidsledige pluss arbeidssøkere på tiltak er nå 421.000. Det tilsvarer en økning på 9100 personer i løpet av april. – En alvorlig situasjon, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det aller viktigste for regjeringen nå er å slå ned smitten og samtidig sikre at vi har jobber å gå til etter at krisen er over, sier statsråden.

9100 flere

I løpet av mars meldte svært mange seg som helt eller delvis arbeidsledig og antallet arbeidssøkere økte i løpet av måneden med 306.000 personer. Nye tall fra Nav viser at antallet fortsatte å øke i april, med 9100 personer, slik at summen av arbeidssøkere nå er på 421.000.

Flater ut

– De nye Nav-tallene for april viser at den ekstreme oppgangen er i ferd med å flate ut. Jeg ser på det som et forsiktig godt tegn, men situasjonen er alvorlig med veldig mange permitterte og arbeidsledige, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Han legger til at den ekstraordinære situasjonen i hovedsak skyldes tre ting: smittetiltak mot korona her hjemme, koronasjokk i verdensøkonomien og en sterkt fallende oljepris.

Flest er permittert

Fremdeles er permitteringer hovedårsaken til at flere registrerer seg som arbeidssøkere. Blant nye arbeidssøkere i april oppgir tre av fire permittering som begrunnelse for registrering. Blant de over 400.000 nye dagpengesøknadene Nav har mottatt etter koronakrisen inntraff, er nesten 9 av 10 fra permitterte arbeidstakere. Samtidig er det tegn på at også flere mister jobben. Ordinære søknader om dagpenger utgjør over 20 prosent av alle søknadene i april.

– Dette bekymrer meg. Det blir svært viktig å følge med på denne utviklingen etter hvert som vi forventer at permitterte gradvis vender tilbake til jobb når samfunnet sakte åpner igjen. Vi må unngå at ledigheten biter seg fast, sier statsråden.

Fakta om ledigheten i april 2020

Det er i slutten av april 269.000 registrert som helt ledige hos Nav. Her inngår de mange som er helt permitterte. Fra mars til april ble 31.600 færre registrert som helt ledige, samtidig som det ble 41.800 flere delvis ledige. Grunnen til dette er at flere av de nye arbeidssøkerne har sendt inn meldekort til NAV med informasjon om at de jobber noe. 

Se nav.no for mer info.