Historisk arkiv

Nett-TV: Stemmerettsjubileet 2013, dag 2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Nett-TV

Stemmerettsjubileet avsluttes med internasjonal konferanse i Oslo.

Stemmerettsjubileet avsluttes med internasjonal konferanse i Oslo.

Den 14.-15. november arrangeres konferansen "Women, Power and Politics – The Road to Sustainable Democracy" i Oslo.

Tema for konferansen er kvinners politiske rettigheter og arbeidet for internasjonal fred, sikkerhet og utvikling.