Forsiden

Historisk arkiv

Barne- og ungdomskonferansen 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Velkommen til årets viktigste konferanse om oppvekst i kommune-Norge. Konferansen finner sted i Stavanger 28. -29. oktober.

Velkommen til årets viktigste konferanse om oppvekst i kommune-Norge. Konferansen finner sted i Stavanger 28. - 29. oktober.


Oppvekst, deltakelse og forebygging
Hvordan man kan sikre et godt og inkluderende oppvekstmiljø er et gjennomgående tema på konferansen.

I dette arbeidet er det viktig med et godt samspill med barn og ungdom, foreldre og frivillige lag og organisasjoner. At barn og ungdom blir hørt, og at deres forslag og synspunkter tillegges vekt er av særlig betydning.

Gjennom innlegg i plenum og på parallellseminarene rettes det fokus mot hvordan en sammen kan bidra til engasjement og fellesskap og sikre et godt oppvekstmiljø for alle.

Prisen for Årets barne- og ungdomskommune blir delt ut på konferansen.

Arrangør: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Stavanger kommune.

Målgruppe:
Kommunepolitikere, kommuneansatte, ungdom, frivillige organisasjoner, fylkesmenn og fylkeskommuner. Det inviteres fire deltakere fra hver kommune, hvorav en bør være representant fra barne- og ungdomsmiljøet.

Etter middagen 28.10 ca 21:00 - 23:45 blir det konsert med mer på de unges kulturhus Metropolis.
Det vil også bli en omvisning av Ungdom og Fritids syv avdelinger som holder til i samme bygg.

Last ned programmet her