Historisk arkiv

Dialogmøte: Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Invitasjon til pressen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne leder dialogmøte med frivillige organisasjoner og miljøer som er i kontakt med unge mennesker:

Mandag, 9. desember kl. 1500- 1700, R5, Akersgata 59.

Fotomulighet ved starten av møtet. Oppmøte i resepsjonen kl 1445

Statssekretær ved Statsministerens kontor Laila Bokhari deltar på møtet. I tilegg deltar statssekretær Himanshu Gulati i Justis- og beredskapsdepartementet.

 Statsråd Solveig Horne vil være tilgjengelig for intervjuer etter møtets slutt.

Organisasjoner som deltar: Antirasistisk senter, Islamsk råd, LNU, Minhaj Konfliktråd, Minotenk, Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Ungdom & Fritid, Ungdom mot vold og Ungdom mot rasisme.

Bakgrunn for møtet:

Regjeringen er nå i gang med å utarbeide en handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.  Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren er særlig opptatt av hvordan vi skal forebygge at unge mennesker aksepterer bruk av vold og trakassering.

Hensikten med møtet er å få innspill til hvordan vi best kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge.

Kontaktperson: kommunikasjonsrådgiver Line Torvik, 99 21 83 21, lto@bld.dep.no