Historisk arkiv

Starter arbeidet med ny lov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) ser frem til å diskutere den nye likestillings- og ikke-diskrimineringsloven i morgen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ser frem til å diskutere den nye likestillings- og ikke-diskrimineringsloven i morgen.
 
Horne har invitert til møte med representanter fra en rekke organisasjoner, blant annet Antirasistisk senter, Kvinnefronten, Skeiv ungdom og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
Det er arbeidet med en ny universell likestillings- og ikke-diskrimineringslov som står på dagsordenen.
 
- I dagens lovverk er det enkelte forskjeller mellom lovene og dette gir ulikt vern. Vi ønsker at vernet mot diskriminering skal være like godt for alle diskrimineringsgrunnlag. Det må få konsekvenser dersom man diskriminerer, sier en engasjert Horne.
 
På møtet vil statsråden orientere om lovarbeidet og ta i mot innspill fra organisasjoner som jobber mot diskriminering.
 
- Jeg gleder meg til å møte representanter fra de ulike organisasjonene. Deres meninger er svært viktige i arbeidet med lovforslaget, sier statsråden.