Historisk arkiv

Styrker innsatsen mot tvangsekteskap før sommeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Hver sommer er det flere tilfeller av ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap i forbindelse med reiser til utlandet. Nå er det lansert en app som skal gi informasjon til ungdom som står i fare for tvangsekteskap. I tillegg har barne, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sendt brev til alle landets kommuner med oppfordring om å ha ekstra beredskap.

- Vi ønsker å hindre tvangsekteskap ved å gi ungdom en enkel måte å søke råd og hjelp. App’en #meg når ungdom via det de bruker mest: mobilen. På den måten vil hjelpen være nær hele tiden, sier statsråd Solveig Horne.

App’en er utviklet i samarbeid med IMDi og ble lansert onsdag. Den gir informasjon og råd til ungdom om hvordan de kan få hjelp, hvordan de kan hjelpe en venn de er bekymret for, hvem de kan kontakte, og hvilke forberedelser de bør gjøre hvis de mener de er i fare for å bli tvangsgiftet i Norge eller i utlandet.

Les mer om app'en på IMDis sider.

Brev til kommunene

Denne uken ble det også sendt ut et brev til alle landets kommuner med oppfordring om ekstra beredskap mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre alvorlige begrensninger av unges frihet.

- Kommunene spiller en viktig rolle i det forebyggende arbeidet. Det er minoritetsrådgivere ved ungdoms- og videregående skoler i åtte fylker som har den direkte kontakten og kan hjelpe ungdommene dette gjelder. I tillegg fins det integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi som kan bistå utsatte barn og unge, sier statsråd Horne.

Styrker bo- og støttetilbudet

I tillegg til det forebyggende arbeidet, er det viktig å ha et tilbud til de som kommer i konflikt med familien sin på grunn av tvangsekteskap, forestående kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Det er derfor foreslått en styrking på 1,35 millioner kroner av bo- og støttetilbudet til personer over 18 år som står i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap eller annen frihetsbegrensning. Dette vil gi fire nye botilbudsplasser, foreløpig til utgangen av 2014.  På landsbasis vil det da være 25 botilbudsplasser til denne gruppen.