Historisk arkiv

Gode innspill fra kvinneorganisasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statsråd Solveig Horne (FrP) fikk flere gode innspill da hun møtte representanter fra tre ulike kvinneorganisasjoner.

Statsråd Solveig Horne (FrP) fikk flere gode innspill da hun møtte representanter fra tre ulike kvinneorganisasjoner.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne møtte representanter fra Norsk kvinnesaksforening, Norske Kvinners Sanitetsforening og Norges kvinne- og familieforbund. Horne ønsker tett dialog med disse miljøene.

- Jeg er opptatt av å ha tett og god dialog med dere. Dere er engasjerte og bidrar på svært mange områder. Jeg ønsker å takke for det viktige frivillige arbeidet dere gjør, og ser fram til å samarbeide med dere. Frivillig arbeid er limet i samfunnet. Vi skal spille på lag og bruke hverandre, sier statsråden.

Ministeren tok imot mange innspill i løpet av møtet. Norsk kvinnesaksforening satte blant annet kvinners diskrimineringsvern, foreldreskap og situasjonen for små barn på dagsorden. I tillegg utfordret de på den økonomiske støtten til kvinneorganisasjoner, som de mener er for lav i dag.

Norske Kvinners Sanitetsforening var opptatt av kvinnehelse og forskning på området, arbeid, samfunnsdeltakelse og likestilling. Vold mot kvinner og integrering av minoritetskvinner er også høyt oppe på deres agenda. Norges Kvinne- og familieforbund satte blant annet kontantstøtte, kvinner og pensjon og verdien av ulønnet arbeid på dagsorden.

 


Statsråd Solveig Horne (FrP) fikk flere gode innspill da hun møtte organisasjonssekretær Pernille Prøitz Jørgensen i Norges Kvinne- og familieforbund (fv), fungerende leder Margunn Bjørnholt i Norsk Kvinnesaksforening, forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund, kommunikasjonssjef Marianne J. Seip i Norske Kvinners Sanitetsforening og medlem i arbeidsutvalget i Norsk Kvinnesaksforening Karin Bruzelius.(Foto: BLD)