Historisk arkiv

Arbeid med ny handlingsplan på lhbt-feltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

- Norge ligger godt an når det gjelder lhbt-rettigheter og likestilling, men det finnes fortsatt utfordringer som vi må ta tak i. Derfor har jeg nå satt i gang arbeid med en ny handlingsplan for lhbt-politikken for perioden 2016-2019, sier likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Handlingsplanen vil ta for seg innsatsområder som trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester og bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.

- Med handlingsplanen vil vi fortsette arbeidet med å åpne opp for mangfold, bekjempe hatkriminalitet og utstøting av lhbt-personer og sørge for trygghet for utsatte grupper, sier statsråden.

Til uken deltar statsråd Horne på mottakelse i forbindelse med Oslo Pride og går i parade.

- Arrangementer som dette bidrar til åpenhet og toleranse. Jeg er glad for at så mange deltar i diskusjoner og debatter om tematikk som angår lhbt-politikken. For å sikre en god handlingsplan vil jeg invitere organisasjoner og andre som jobber med dette til å komme med innspill, sier Horne.