Historisk arkiv

Nye EU-regler om forbrukerrettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

I desember foreslår EU nye forbrukerregler for kjøp av digitale tjenester og netthandel av fysiske varer.

- Slik det ser ut i dag vil forslaget kunne innebære at norske forbrukeres sterke rettigheter vil bli svekket på visse områder, men styrket på andre, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Norske forbrukere har i dag sterke rettigheter når det kommer til netthandel av fysiske varer. I dag har norske forbrukere 5 års reklamasjonsfrist på en rekke varer som eksempelvis vaskemaskin. I den foreløpige informasjonen fra EU-kommisjonen, antydes det at reklamasjonsfristen settes til 2 år.

- Dersom en slik regel blir vedtatt vil norske forbrukere ha 5 års reklamasjonsfrist på en vaskemaskin kjøpt i butikk, men bare 2 år på en som er kjøpt på nett. Det vil skape forvirring både blant forbrukerne og i næringslivet og det vil gi ulike konkurransevilkår for disse salgskanalene, sier statsråden.

Forslaget om felleseuropeiske regler for kjøp av app'er og lagringstjenester vil kunne gi forbrukerne økt trygghet og næringslivet klarere rammevilkår.

- Viktige rettigheter som forbrukeren ikke har i dag, og som de nye reglene bør sikre, er blant annet beløpsgrenser ved kjøp i app, som for eksempel mobilspill og rett til å flytte egne data fra en skylagringstjeneste til en annen, sier statsråden.

Denne uken fremmet Norge sammen med EFTA landene sine synspunkter på forslaget fra EU.

- Regjeringens aktive europapolitikk innebærer jevnlige innspill med norske synspunkter til Kommisjonens arbeid med forslag til politikk og nytt regelverk. Dette innspillet må også ses i sammenheng med Kommisjonens strategi for utvikling av et reelt digital indre marked i Europa innen 2019, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen (H). - Vi satser spesielt på dette arbeidet, og har utarbeidet innspill på en rekke ulike områder innenfor rammene av strategien, sier Helgesen. 

Les også: EFTA Comment on consumer protection regulation (01.12.16)