Historisk arkiv

Nyheter

Fikk innspill om bedre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser sto på dagsordenen, da barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland inviterte en rekke organisasjoner og departementer til rundebordsmøte.

Gruppebilde med deltakere fra rundebordsmøtet
Foto: BLD

– For vår regjering er det et viktig mål at vi har et samfunn der alle kan delta, og så mange som mulig kan få leve frie og selvstendige liv. Da må vi også ha gode og gjennomarbeidede planer og politiske målsetninger, som bidrar til bedre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser, sier Linda Hofstad Helleland.

Til stede på møtet var Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner og Unge funksjonshemmede, samt representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet.

Det politiske rundebordsmøte med funksjonshemmedes organisasjoner er en årlig hendelse, der tema denne gang var innspill til arbeidet med den kommende strategiplanen for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser.  Organisasjonene hadde sendt inn problemstillinger til diskusjon i forkant av møtet.

– Jeg setter pris på å få lytte til de som representerer brukerne, organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelser. De har kommet med mange ulike og interessante innspill. Vi vil nå gå nøye gjennom innspillene, og vurdere dem i det videre arbeidet med den nye strategiplanen, sier statsråd Helleland.

Stortinget vedtok 12.juni å be regjeringen om å fremme en stortingsmelding med forslag til tiltak for å sikre at personer med utviklingshemming får oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

– Jeg vil legge opp til et tett samarbeid med organisasjonene i arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Vi vil komme tilbake til hvordan vi følger opp stortingsmeldingen relatert til det pågående arbeidet med strategiplanen, sier barne- og likestillingsministeren.