Historisk arkiv

Seminar om norsk barnevern sett med internasjonale øyne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Det norske barnevernet er stadig tema for debatt, både i Norge og internasjonalt. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsker en nyansert, informert og kunnskapsbasert debatt om barnevernet.

Nett-tv Seminar om norsk barnevern sett med internasjonale øyne

Se sendingen her

Se sendingen her

Derfor inviterer statsråden til seminar der målet er å få fram hva som kjennetegner norsk barnevern og hvilke styrker og forbedringspunkter som finnes.

Tid:     Mandag 22. oktober 15.00-17.00

Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Line Torvik, tlf. 99 21 83 21, lto@bld.dep.no

PROGRAM:

Åpning ved statsråden

Norsk barnevern og det internasjonale perspektivet

Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, ønsker velkommen og etablerer dagens problemstilling.

Ungdommer om synet på barns rettssikkerhet og barnevernets rolle

Innlegg fra ungdommer fra Forandringsfabrikken.

Hva med foreldrene?

Merethe Løland, leder i Organisasjonen for barnevernsforeldre, snakker om foreldreperspektivet i barnevernssaker.

Barnevern over landegrenser

Siri Sletner – nylig tilbakevendt ambassadør ved den norske ambassaden i Praha – vil formidle sine erfaringer fra å stå i mediestorm og kritikk i Tsjekkia.

Barnevernet i internasjonale medier

BBCs Tim Whewell, reporteren bak Norway’s Silent Scandal, Maciej Czarnecki, forfatter av boken Norsk barnevern sett utenfra og Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten, deltar i debatt som bl.a. vil belyse framstillinger av norsk barnevern, kildekritikk og hensynet til personvern og informasjon om substansen i barnevernssaker.

Hva kjennetegner norsk barnevern, og hva skiller Norge fra andre land?

Professor Marit Skivenes fra Universitetet i Bergen snakker om hva som kjennetegner norsk barnevern basert på egne sammenlignende studier av barnevern i ulike land. Katre Luhamaa fra Universitetet i Bergen snakker om barnerettigheter og menneskerettighetsdomstolens avgjørelser om barn og barnevern.

Når ambassaden ringer – å kommunisere barnevern med utlandet

Gunnar Toresen, barnevernsjef i Stavanger snakker om arbeidet med utenlandssakene i barnevernstjenestene.

Hvordan kan rettssikkerheten i barnevernet styrkes?

Innledning fra Barneombudet om hva hun mener må gjøres for å styrke rettssikkerheten.

Debatt: Inga Bejer Engh (barneombud), Marit Skivenes (UiB), Jan Storø (OsloMet), Thea Totland (BARNAS- Stiftelsen barnas rettigheter og Barneadvokatene) og Pernille Pettersen Smith (fylkesnemnda).

 

Ordstyrer er Siri Lill Mannes.