Historisk arkiv

Tiltak for bedre kjønnsbalanse blant toppledere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

I dag presenterte likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) flere konkrete tiltak næringslivet kan benytte seg av for å øke antall kvinnelige toppledere.

Gravid kvinne holder presentasjon
Foto: Colourbox

- Det er for få kvinner i toppen av norsk næringsliv. Det er bra at vi nå ser at flere og flere selskaper innser at mer mangfold i toppledelsen er lønnsomt. Deres arbeid bør inspirere andre, sier likestillingsminister Helleland.

Statsrådene har hatt flere møter med næringslivet og rekrutteringsbransjen i dette arbeidet. Tiltakslisten ble presentert og diskutert på et rundebord med toppledere fra næringslivet 19. november og skal revideres etter deres innspill.  

- Endringene må komme fra næringslivet selv.  Derfor er jeg glad for den gode dialogen vi har hatt med næringslivet og rekrutteringsbransjen for å få samlet inn deres beste råd for å øke andelen kvinner i toppledelsen, sier Helleland. sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

-  Vi skal rekruttere toppledere fra hele befolkningen, både kvinner og menn, det bare sånn vi kan få de aller beste hodene. Vi vet at bedrifter med mangfold i toppledelsen tjener bedre og har konkurransefortrinn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I de 200 største selskapene i Norge er bare 1 av 10 av de øverste lederne kvinner. I toppledergruppene i de samme selskapene er andelen 22 prosent.

- Jeg forventer at næringslivet tar ansvar gjennom målbevisste strategier, rekruttering og virkemidler for å oppnå bedre kjønnsbalanse. Det vil gjøre norsk næringsliv mer lønnsomt og bidra til økt verdiskapning, sier Helleland.

 

Se opptak fra møtet.