Historisk arkiv

#UngIDag - Nytt utvalg for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har satt ned et offentlig utvalg som skal se på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen.

Utvalget skal blant annet se på utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i et samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Mange opplever at press og krav for å bli godtatt er en stor del av hverdagen. Hvordan påvirker det livskvalitet og muligheter videre i livet?

– Vi vet lite om hvilke konsekvenser den digitale hverdagen og unges liv på sosiale medier har, særlig når det gjelder utseende- og prestasjonspress for gutter og jenter. Hvilke likestillingsutfordringer opplever ungdom med innvandrerbakgrunn? Hvordan opplever unge grensesetting knyttet til seksualitet og det å være trygg på egen identitet? Dette er også noen av utfordringene utvalget skal se nærmere på. Det er viktig for meg at vi lytter til hva de unge mener. Derfor er de godt representert i utvalget, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. 

I utvalget er det 12 medlemmer som har ulik fagbakgrunn og spesialkompetanse. Det er personer som blant annet har kompetanse og bakgrunn fra følgende områder: utdanning og arbeidsliv, med særlig kunnskap om utdannings- og yrkesvalg, likestilling og kjønn, familie, oppvekst og fritid, reklame, kroppspress og sosiale medier.

Utvalget vil bli ledet av Loveleen Rihel Brenna, daglig leder i Seema. Utvalget skal legge fram sin utredning høsten 2019.

Les mandatet her (PDF). Se utvalgets nettside.

Utvalgets medlemmer:

 • Loveleen Rihel Brenna, daglig leder (Jessheim) - leder
 • Liza Reisel, forskningsleder (Oslo) - medlem
 • Kristoffer Chelsom Vogt, førsteamanuensis (Bergen) - medlem
 • Aksel Inge Sinding, psykolog (Oslo) - medlem
 • Mira Aaboen Sletten, forsker II (Oslo) - medlem
 • Tale Maria Krohn Engvik, helsesøster (Skedsmo) - medlem
 • Kari Løvendahl Mogstad, lege (Trondheim) - medlem
 • Umar Ashraf, kommunikasjonsrådgiver (Oslo) - medlem
 • Nancy Hertz, forfatter (Oslo) - medlem
 • Petter Hov Jacobsen, student (Sortland) - medlem
 • Christianne Vadseth, skoleelev (Søgne) - medlem
 • Joakim Bobbie Tanum, student (Oslo) - medlem