Historisk arkiv

Får beholde fem års reklamasjonsfrist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Norske forbrukere får beholde fem års reklamasjonsfrist på varer. I flere år har norske myndigheter kjempet for at EU ikke skulle redusere denne fristen til to år.

– Dette er en god nyhet for norske og europeiske forbrukere. Etter forhandlinger i årevis er det endelig oppnådd enighet i EU om nye regler for forbrukerkontrakter. Norske forbrukere skal fremdeles få ha fem års klagefrist på varer – enten de kjøpes i butikk eller på nett, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

Fem eller to års frist?

I flere år har EU diskutert om reklamasjonstiden i alle EU- og EØS-landene bør bli helt lik. Ett av forslagene har vært å redusere reklamasjonsfristen. EU-parlamentet og -Rådet har imidilertid nå blitt enige om at landene selv skal få avgjøre hvor lang reklamasjonstid landene skal få ha, men den må være på minimum to år. Den norske reklamasjonfristen på fem år vil derfor bestå.

Norsk påvirkningsarbeid

Norske myndigheter har fulgt den lange prosessen i EU tett og gitt innspill til aktørene i Brussel underveis. Forslagene fra Brussel har vært på høring i Norge, som har dannet grunnlag for både norsk posisjon og en felles uttalelsese sammen med EFTA-partnerne Island og Liechtenstein. Dette har gitt Norge gode muligheter for å påvirke det nye regelverket. Forbrukerrådet  har også vært sterkt engasjert i saken. Resultatet man nå har blitt enig om er godt i tråd med norske interesser.

Bidrar til bærekraftig forbruk

Avgjørelsen er ikke bare godt for forbrukervernet, men bidrar også til mer bærekraftig forbruk.

– Når forbrukerne kostnadsfritt kan få reparert produkter som svikter etter noen år, betyr det at færre produkter kastes. Dette er god forbrukspolitikk, og gir incentiver til produsenter og importører for å tilby gode produkter med lang levetid, sier Ropstad.

Rettigheter for digitale produkter

De nye reglene vil også styrke forbrukervernet for avtaler om digitale ytelser, som sosiale media, filmer, apper, spill og programmer. Her vil forbrukerrettighetene bli tydeligere i tilfeller der det oppstår problemer.

De omforente direktivtekstene må nå bekreftes formelt av EUs organer. Dette vil antakelig skje i løpet av noen måneder. Når direktivene er endelig vedtatt, vil prosessen med å ta dem inn i EØS-avtalen starte. De nye reglene vil kunne være på plass våren 2021.


Council and Parliament agree on new rules for contracts for the sales of goods and digital content