Historisk arkiv

Gir tilskudd til dialog, samarbeid og kunnskapsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet gir 5,1 millioner kroner til dialogarbeid og tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Tilskuddet blir gitt til ulike tros- og livssynssamfunn i Norge, og arbeidet de gjør for å forebygge polarisering og bygge gode relasjoner på tvers av tro og livssyn.

– Det er flott at det finnes et så bredt og variert arbeid med tros- og livssynsdialog i Norge. Det er med på å bygge et livssynsåpent samfunn preget av et sterkt sivilsamfunn og gode og trygge lokalsamfunn, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

I år kom det inn 29 søknader, og av disse får nå 22 ulike organisasjoner tilskudd.  

Midlene skal benyttes til:

  • Dialogarbeid – aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, som demokrati, rettsstat og menneskerettigheter.
  • Tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og livssynspolitiske tema.
  • Tiltak som kan stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og tros- og livssynssamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer.


Tilskuddet på 5,1 millioner kroner er fordelt på følgende organisasjoner:

Organisasjon

Innvilget tilskudd

Kirkelig dialogsenter Oslo

150 000 kr

Kirkelig dialogsenter Drammen

250 000 kr

Kirkelig dialogsenter Trondheim

250 000 kr

Kirkelig dialogsenter Bergen

250 000 kr

Kirkelig dialogsenter Stavanger

300 000 kr

Samarbeidsrådet for tro og livssyn Aust-Agder

50 000 kr

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen

270 000 kr

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger

100 000 kr

Forum for tro og livssyn Kristiansand

150 000 kr

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn nasjonalt

250 000 kr

Dialogforum Østfold

400 000 kr

Muslimsk Råd Agder

120 000 kr

Muslimsk dialognettverk Oslo

250 000 kr

Det Islamske Forbundet (Rabita)

250 000 kr

Bergen Moske

350 000 kr

Islamsk Råd Norge (IRN)

250 000 kr

Dialogpilotene

400 000 kr

Info 123

300 000 kr

Abloom

300 000 kr

Norges Kristne Råd

60 000 kr

Human-Etisk Forbund Bergen

300 000 kr

Ås menighet

100 000 kr


Det har siden Islamsk Råd Norge mistet statstilskuddet i 2017, vært viktig å prioritere søknader som skjer i regi av, eller i samarbeid med, muslimske organisasjoner. Det er viktig for regjeringen å ha gode samarbeids- og samtalepartnere som representerer muslimer og muslimske organisasjoner og trossamfunn.