Historisk arkiv

Barne- og familiedepartementet har fått sitt første ungdomspanel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Panelet skal gi innsikt til departementet om hvordan barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd har det og hvordan de skal få de samme mulighetene som andre.

– Det er ungdom som vet hvordan ungdom har det og derfor er det så viktig at ungdom er med på å velge løsningene, sier Ole Kristian Lona Moa fra Harran.

Ungdomspanel
Tuva Nordøy, Mohamed A Alhaj, Ole Kristian Lona Moa, og Johannes Brekka er en del av det nye ungdomspanelet. Foto: Barne- og familiedepartementet

Han er en av ti ungdommer som sitter i ungdomspanelet. Panelet er bredt sammensatt med tanke på region, kommunestørrelse, kjønn og minoritetsbakgrunn. Ungdommene er i alderen 16-19 år.

– Engasjert ungdom vil kunne hjelpe til med å finne ut hvordan det er å vokse opp i familier med dårlig råd. Og ikke minst hvordan vi kan gi alle barn og unge like muligheter. Jeg gleder meg til å følge arbeidet til panelet. Det blir spennende å se hva slags tiltak panelet foreslår, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Barne- og familiedepartementet samarbeider med fem andre departementer om å lage en plan for hva som må gjøres for at barn og unge i familier med dårlig råd skal få det bedre. Høsten 2020 presenteres dette arbeidet i en egen strategi.

Ungdomspanelet møttes første gang 12.-13. februar og skal ha fire samlinger frem mot sommeren. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er sekretariat for ungdomspanelet. Bufdir samarbeider med paraplyorganisasjonene LNU, Ungdom og Fritid og Unge funksjonshemmede om å legge til rette for god medvirkning.

Ungdommene i panelet er foreslått av ungdom selv gjennom at et utvalg av ungdomsråd og ungdomsorganisasjoner har blitt invitert til å nominere kandidater. Panelet er satt sammen slik: 1/3 er rekruttert fra fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom, 1/3 er rekruttert fra lokale organisasjoner, lag og foreninger, og 1/3 er rekruttert fra ungdomsråd. I utvelgelsen er det tatt hensyn til mangfold.