Historisk arkiv

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

På grunn av smittevernhensyn har familievernkontorene vært stengt de siste ukene. Fra torsdag 26. mars, vil Bufdir gjenåpne alle sentralbord ved familievernkontorene.

De fleste familier greier seg fint hjemme og tar godt vare på hverandre. Men for familier som strever med relasjonene seg imellom, kan hverdagen bli mer krevende når barna ikke kan gå på skole eller i barnehage og foreldrene har hjemmekontor eller er permittert fra jobben.

På grunn av smittevernhensyn har familievernkontorene vært stengt de siste ukene. Fra klokken 9, torsdag 26. mars, vil Bufdir gjenåpne alle sentralbord ved familievernkontorene.

Siden det er viktig å følge smittevernrådene fra helsemyndighetene, er det lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.

Kan ha redusert kapasitet

Familievernkontorene vil kunne ha redusert bemanning fordi noen ansatte kan være i karantene, noen kan være syke, mens andre igjen har omsorgsoppgaver hjemme som ikke kan kombineres med jobb. Det kan derfor være noe redusert kapasitet ved kontorene og behov for å gjøre prioriteringer. Men målet er at de fleste skal få hjelp når de trenger det.

Kan gis fritak for oppmøteplikten

Det gis for øvrig nå fritak i gitte situasjoner fra oppmøteplikten i mekling. Dette sikrer at de som trenger det får meklingsattest, slik at søknader til fylkesmannen og NAV ikke stoppes.

Du kan få informasjon og veiledning ved å henvende deg til familievernkontorene på telefon.

Finn ditt nærmeste familievernkontor

Les mer på Bufdir sine hjemmesider