Historisk arkiv

Tildeler 20 millioner til utstyrssentraler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Flere utstyrssentraler har på starten av året meldt om økt etterspørsel etter utstyr som følge av pandemien og betydelig begrensninger i øvrige fritidsaktiviteter for barn og unge. Nå styrker regjeringen utstyrssentralene med 20 millioner kroner.

Gjennom utstyrssentralene kan barn og unge gratis låne utstyr som ski, skøyter og akebrett. På grunn av den store pågangen under koronapandemien, har utstyrssentralene etterlyst mer midler for å kunne kjøpe inn mer utstyr og til å bedre kapasiteten ved utstyrssentralene, slik at flere barn og unge kan få låne utstyr.

– Det er dessverre fortsatt sånn at korona gjør at vi må ha noen restriksjoner. Jeg er glad for at fritidsaktiviteter for barn og unge i all hovedsak er åpne igjen. Samtidig er det slik at vi fortsatt må unngå å møte altfor mange mennesker innendørs. Da er det viktig at vi kan legge til rette for morsomme aktiviteter å gjøre sammen som familie eller med noen venner utendørs. Her spiller de som låner ut utstyr gratis til barn og unge en viktig rolle, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Midlene vil fordeles på utstyrssentralene tilhørende BUA, Kirkens Bymisjon (Skattkammeret) og Frilager. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som forvalter tildelingen av midlene.

– Alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Dyrt utstyr kan gjøre at noen barn og unge faller utenfor viktige sosiale aktiviteter. Utlånssentraler har en sentral rolle i å inkludere flere i fritidsaktiviteter, og det gjør også at barn kan teste aktiviteter uten å måtte kjøpe utstyr, sier statsråden.

Se oversikten over tildelingene på Bufdirs nettsider.

Ropstad besøker BUA Sagene
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på besøk hos BUA Sagene i Oslo. Foto: Sandra Mørkestøl/BFD