Historisk arkiv

Høring - Verdipapirlovutvalgets NOU 2021: 1 om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Verdipapirlovutvalgets NOU 2021: 1 om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning.

Utredningen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandelloven om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning.

Høringsfristen er satt til 1. juli 2021.

Les mer: