Historisk arkiv

Endrer mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond. Kravet til nedre grense for akseptert rating justeres fra B- til CCC+, slik at det er godt tilpasset dagens situasjon.

– Regjeringen har varslet at vi ville vurdere justeringer i tiltakene for næringslivet slik at de skal være godt tilpasset situasjonen og næringslivets behov. Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond, slik at det kan hjelpe flere levedyktige selskaper som er rammet av virusutbruddet. Kravet til nedre grense for akseptert rating justeres fra B- til CCC+, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

I slutten av mars ble Statens obligasjonsfond gjenopprettet med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Målet med fondet er å bidra til kredittilgang og likviditet i markedet. Tiltaket er rettet mot særlig ikke-finansielle selskaper, uavhengig av bransje.

Obligasjonene må være utstedt av selskap med hovedkontor i Norge, og en betydelig andel kan investeres i selskaper med høy kredittrisiko (high yield). Fondet kan også ta en høy andel i enkeltlån.

Ordningen er forvaltet av Folketrygdfondet som foretar investeringsbeslutningene uavhengig av Finansdepartementet.

Endringen trer i kraft i dag.