Historisk arkiv

Utsatt betaling av forskuddsskatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

– Tiltaket gjennomføres for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).  

Tiltaket vil også tilrettelegge for at  selvstendig næringsdrivende med inntektsbortfall kan få nedjustert forskuddsskatten sin allerede fra første termin. 

Finansministeren vil redegjøre for tiltaket på pressekonferansen kl. 12.30.