Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nett-TV: NOU prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Nett-tv NOU prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Se sendingen her

Se sendingen her