Historisk arkiv

Norge overtar formannskapet for Europarådets narkotikasamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge overtar formannskap for Europarådets narkotikasamarbeid for perioden 2015 til 2018. Dette ble klart på ministerkonferanse i Pompidougruppen onsdag 19. november.

– Vi er glad for at Norge ble valgt til å ta over formannskapet i Europarådets narkotikasamarbeid. Vi vil bruke formannskapet til å løfte debatten om en fremtidsrettet og kunnskapsbasert narkotikapolitikk i det internasjonale narkotikasamarbeidet, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg. Heiberg overtok formannskapsvervet på vegne av helse- og omsorgsminister Bent Høie i Strasbourg onsdag 19. november 2014.

Astrid Nøklebye Heiberg sammen med Europarådets narkotikasamarbeid
Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg overtok formannskapsvervet i for Europarådets narkotikasamarbeid på vegne av helse- og omsorgsminister Bent Høie i Strasbourg (Helse- og omsorgsdepartementet)

– Problemet med narkotika er grenseoverskridende. For å forebygge narkotikaproblemer må vi derfor jobbe sammen med andre land. For Norge er menneskerettighetsperspektivet et retningsgivende utgangspunkt for narkotikapolitikken. Europarådet er en viktig arena for å dele erfaringer og spre informasjon om en kunnskapsbasert narkotikapolitikk. Dette gagner land som står i startgropen når det gjelder å utvikle en narkotikapolitikk, men også resten av verden, sier Heiberg.

Pompidougruppen er Europarådets gruppe for narkotikaspørsmål. Hovedmålet til Pompidougruppen er å bidra til å utvikle en effektiv og kunnskapsbasert narkotikapolitikk i medlemslandene, med særlig vekt på menneskerettighetsperspektivet. Gruppens mandat er bredt og her drøftes både helse-, sosial- og justispolitiske spørsmål knyttet til narkotika.

Ministerkonferansen, som er 19. og 20. november, vedtar gruppens prioriteringer for den neste fireårsperiode. På møtet vil det også bli vedtatt en politisk deklarasjon som blant annet poengterer at gruppens arbeid må ta utgangspunkt i menneskerettighetene og at frivillig sektor er en viktig partner i arbeidet framover. Deklarasjonen understreker videre at Pompidougruppen aktivt skal bidra til å legge til rette for åpen og konstruktiv debatt fram mot toppmøtet om narkotika i FNs generalforsamling i 2016.

Les mer om Pompidougruppen og ministerkonferansen

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter