Historisk arkiv

Lover og forskrifter som trer i kraft 1. juli 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Psykologer og tannleger får henvise til spesialisthelsetjenesten, og aldersgrensen for helsepersonell heves. Dette er noen av endringene som trer i kraft 1. juli 2015.

Psykologer får henvise                                                                                   
Loven endres slik at psykologer skal kunne henvise pasienter til utredning og behandling hos avtalespesialist, rusbehandling og psykisk helsevern på sykehus. De som trenger spesialistbehandling vil dermed slippe å gå til fastlegen for å få henvisning. Det blir enklere for pasienten og mindre byråkratisk for helsetjenesten.

Les om lovendringen

Tannleger får henvise
Regelverket endres slik at tannleger skal kunne henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten. Tidligere har pasienter måtte oppsøke fastlege hvis de trenger dette. Nå slipper pasienter omveier fram til rett behandlingsinstans.

Les om forskriftsendringen

Hever aldersgrensen for helsepersonell
Tidligere har autorisasjon bortfalt når helsepersonell fyller 75 år. Nå endres loven slik at aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialgodkjenning heves fra 75 til 80 år. Dette vil gi bedre utnyttelse av eldre helsepersonells kompetanse og erfaring.

 Les om lovendringen

Helseforetaksfinansierte legemidler (h-resept)
Legemidler som helseforetakene har finansieringsansvar for, men som benyttes utenfor sykehus, rekvireres på h-resept. Ny forskrift legger til rette for oppfølging av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak ved utlevering av legemidler.

Les om forskriftsendringen