Historisk arkiv

Lov om endring av juridisk kjønn trer i kraft 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stortinget vedtok 6. juni 2016 lov om endring av juridisk kjønn. Loven trer i kraft allerede 1. juli.

- Dagens ordning for endring av juridisk kjønn er uakseptabel og utdatert. Det har derfor vært svært viktig for regjeringen å få på plass den nye loven så raskt som mulig. Nå blir det opp til den enkelte å bestemme om han eller hun har endret kjønn. Alle i samfunnet skal ha rett til å leve livet som den personen de er, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Loven innebærer at personer over 16 år får rett til å endre juridisk kjønn uten at det stilles krav om en bestemt diagnose eller gjennomgått medisinsk behandling. Endring skal skje på bakgrunn av en erklæring fra søker om egen opplevelse av kjønn. Søknader om endring av juridisk kjønn behandles av Skatt nord (folkeregistermyndighet). Skatteetaten vil legge ut informasjon på sine nettsider om søknadsprosessen.

Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med foreldrene. Dersom bare en av to foreldre med foreldreansvar samtykker, kan søknaden likevel innvilges dersom dette er til barnets beste. I disse tilfellene behandles søknaden av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Aldersgrensen for å endre navn blir senket fra 18 til 16 år.

Ny handlingsplan på LBHTI-området

Regjeringen har i dag lagt frem ny Handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2016-2019). Viktige tiltak i handlingsplanen er å øke bevisstheten og kompetansen om LHBTI-tematikk i helse- og omsorgstjenesten, og sikre at alle tilbys likeverdige helsetjenester, uavhengig av seksualitet. Regjeringen vil også til høsten legge frem en ny strategi for seksuell helse. Målet med strategien er å bidra til en åpen og inkluderende kultur der mangfoldet av seksuelle utrykk anerkjennes.

Les mer om LHBTI-handlingsplanen