Historisk arkiv

Norge får som første land spesialtrent innsatsteam for helsekriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Neste gang en krise rammer, nasjonalt eller internasjonalt, kan norsk personell stå klare til å ta imot pasienter innen 48 timer uansett hvor i verden krisen rammer.

Det norske innsatsteamet - Emergency Medical Team (EMT)- har denne uken trent sammen på Akershus festning i Oslo for å bli godkjent til rask bruk i akutte kriser.

Helseminister Bent Høie, EU-kommisær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og statssekretær i Justisdepartementet Thor Kleppen Sættem (H). Statsråd Høie mottok den endelige sertifiseringsgodkjennelsen fra WHO.

- Gjennom innsatsteamet styrker vi vår nasjonale beredskap, og støtter opp om kriser internasjonalt. God trening og felles retningslinjer er avgjørende for at det internasjonale samfunnet skal yte rask og effektiv hjelp. Jeg er stolt over at Norge som første land får dette på plass, sier helseminister Bent Høie. 

For tre år siden ble verden rammet av ebola, og verdenssamfunnet var ikke godt nok forberedt. WHO og EU laget derfor en modell for standardiserte innsatsteam med utstyr og personell til bruk i akutte kriser.

 - Norge har en plikt til å bidra ute når det behøves, men for meg er det viktig at dette medisinske teamet også styrker beredskapen i Norge. Jeg tenker ikke minst på vår evne til å håndtere hendelser på Svalbard og ellers i arktiske strøk, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem (H).

Norge er det første landet som får på plass ordningen

Det norske teamet er spesialutstyrt for å kunne operere i kaldt klima. EMT er et supplement til arbeidet frivillige organisasjoner gjør, og kan rykke ut raskt til jordskjelv, andre naturkatastrofer og alvorlige sykdomsutbrudd dersom FN eller EU ber om bistand eller ved nasjonale kriser.

EMT består av til sammen 60 spesialtrente personell og har utstyr som kan behandle inntil 100 pasienter i døgnet. Teamet er selvforsynt i seks uker og trenger kun tilgang på vann og drivstoff. 

Teamene bygger på eksisterende beredskapsordninger i Norge, og er en ressurs i den nasjonale helseberedskapen, som beskrevet i ny Nasjonal helseberedskapsplan. Innsatsteamet er kommet på plass gjennom tett samarbeid mellom helse-, justis- og forsvarssektoren og Utenriksdepartementet. Innsatsteamet er en del av EU sin krisemekanisme som skal støtte og styrke medlemslandenes og WHOs krisehåndtering.