Historisk arkiv

Bioteknologirådets sekretariat flyttes til Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologirådets sekretariat flyttes til Bergen fra Oslo. Det vil gi nærhet til miljøer og kompetanse som er viktige for rådets arbeid.

Bioteknologirådet skal gi råd og stimulere til debatt om spørsmål innen om bruk av bio- og genteknologi på mennesker, dyr og planter. Rådet består av 15 medlemmer og fem vararepresentanter. Disse oppnevnes av regjeringen for fire år av gangen. Rådets sekretariat har sju faste ansatte med høy kompetanse på mange områder innenfor gen- og bioteknologi.

Beslutningen om å flytte sekretariatet er i tråd med regjeringens ønske om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo for å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet.

- En lokalisering i Bergen vil gi sekretariatet nærhet til viktige fag,- utdannings-, og forskningsmiljøer. Jeg håper at de dyktige ansatte ønsker å bli med til Bergen og fortsette det viktige arbeidet der, sier helseminister Bent Høie.

Oppdraget om å finne nye lokaler, ble gitt av Helse- og omsorgsdepartementet første gang i 2016. I februar 2017 lanserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser. I denne planen følger en liste over statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo. Bioteknologirådets sekretariat er blant disse. Bioteknologirådet og Statsbygg fikk våren 2017 et nytt oppdrag der de skulle finne alternative lokaler utenfor Oslo, i tråd med retningslinjene for statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

Planen er at flyttingen skal være gjennomført senest ved utgangen av 2020, når kontrakten i nåværende lokaler i Oslo går ut. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Statsbygg og Bioteknologirådet i oppdrag å finne egnede lokaler i Bergen.