Historisk arkiv

Nytt regelverk og takster fra 1.1.2020 – stønad til tannbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt regelverk og takster fra 1.1.2020 for folketrygdens stønad til tannbehandling.

Tannregulering

Vilkårene for å få rett til stønad til tannregulering, er endret i tråd med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.

Endringene gjelder ikke personer som påbegynte behandling før 1.1.2020. For å være påbegynt, må pasienten ha vært gjennom undersøkelser og prøver, og ha mottatt behandlingsplan innen 31.12.2019. I tillegg skal takst 601 være utløst.

For tilstander i gruppe c - med minst behov - er det etablert nye vilkår.  Det er definert i alt fem undergrupper i gruppe c. For å få rett til stønad, må bittavviket falle inn under vilkårene i en av undergruppene c11-c15. I tillegg må ett av følgende vilkår oppfylles:

  1. Pasient har dokumenterte funksjonelle avvik
  2. Pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring
  3. Pasient har kombinasjon av tilstander

For tilstander i gruppe b er vilkårene utvidet for tilstander i gruppe b7. Utvidelsen gjelder kun barn og unge som har påbegynt behandling etter 1.1.2020.

Rundskriv for 2020

Takster for 2020

Takster

  • Takstene er prisjustert med 2,2 prosent.
    Takst 501, 513, 604 c og 604 d er nedjustert i samsvar med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020.
  • Takst 607 refusjon for retensjonskontroll er begrenset til gruppe a og b, samt pasienter med tilstand i gruppe c som har påbegynt behandling før 1.1.2020.
  • Takst 604 e kan utløses av alle kjeveortopeder der dette gjøres etter henvisning fra sentrale LKG-team.