Historisk arkiv

Svært høy andel norske barn og unge får tannregulering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Omtrent halvparten av norske barn født like etter år 2000 har fått eller får tannregulering viser ny rapport fra SSB. Til sammenligning er det 25 % av 15-åringer i Danmark som har eller har fått tannregulering.

- SSB-tallene viser at Norge har en klart høyere andel barn som får tannregulering, enn det våre naboland har. Det er det ingen gode grunner til. Dette er nok en bekreftelse på at dagens støtteordning oppmuntrer foreldre til å starte opp med unødvendig og svært kostbar tannregulering, sier helseminister Bent Høie. 

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å følge opp Helsedirektoratets anbefaling om å avvikle støtten til tannregulering for de tilstandene med minst behov. Stønad avvikles for tilstander som har kosmetisk karakter og ikke har betydning for tannhelsen.

- Vi bør ikke bruke fellesskapets midler til å sponse forbedringer av barns og unges utseende. Dagens ordning kan bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier Høie.

SSB har analysert hvert enkelt fødselskull født etter 2000 for å se hvor mange i hvert kull som får tannregulering. SSB konkluderer med at for kullene født like etter år 2000, har omkring 60 prosent hatt kontakt med reguleringstannlege. Noen har kun vært til undersøkelse, slik at omtrent 50 prosent av barna har gjennomgått en kjeveortopedisk behandling. Til sammenligning viser en ny rapport fra Danmark at 25 % av danske 15-åringer enten har vært eller er inne i et behandlingsløp med tannregulering.

Tidligere har norske myndigheter antatt at mellom 30 og 40 prosent av norske barn får tannregulering.

Sosiale og geografiske forskjeller

SSB konkluderer også med at det er barn i familier med høy inntekt som i størst grad benytter seg av dagens støtteordning. Rapporten viser videre at det er store geografiske forskjeller. Hordaland og Sogn og Fjordane ligger høyest i landet. Troms og Finnmark ligger lavest. Blant barn med innvandrerbakgrunn er det en lavere andel som mottar stønad til tannregulering.

SSBs analyse er på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med analysen har vært å se på om foreldres bakgrunn har betydning for om barnet får tannregulering eller ikke.

Les SSB-rapporten om tannregulering til barn og unge