Historisk arkiv

Digital smittesporing basert på Google og Apples løsning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet å avvikle Smittestopp-appen. Folkehelseinstituttet får i oppdrag å anskaffe en ny app, kun for smittesporing, basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple.

Dette er i tråd med anbefalingen regjeringen har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av koronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple. Denne appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt, og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Først og fremst unge som rammes

Smitten sprer seg nå i andre grupper enn i vår. Det er først og fremst de unge som rammes. Unge har ofte veldig mange nærkontakter, mange som den smittede ikke kjenner, for eksempel på utesteder og kollektivtrafikk.

I dag foregår smittesporing ved at smittesporere og hver enkelt person som har blitt smittet sammen går gjennom hvilke personer den som er smittet har vært i kontakt med de siste ukene. Dette manuelle arbeidet tar lang tid, og er basert på den som er smittet sin hukommelse. Det kan føre til at nærkontakter ikke varsles raskt nok, og noen varsles ikke i det hele tatt. Da kan smitten bre seg.

– I høst har vi, som forventet, opplevd mange lokale smitteutbrudd. Vi kommer fortsatt til å få lokale utbrudd, og det er viktig å slå dem ned før de utvikler seg til å bli regionale eller nasjonale. For å klare dette, må nærkontakter kontaktes og testes raskt. Hvis appen kan bidra til at flere smittetilfeller oppdages tidligere enn ellers vil den ha stor verdi. Alle enkelttilfeller vi klarer å teste og isolere, reduserer smittebyrden, sier Høie.

I tråd med EUs anbefalinger

En slik app er i tråd med EUs anbefalinger for digital smittesporing, og utviklingen på dette feltet internasjonalt. Mange land har allerede tatt i bruk Google og Apple sin løsning i sine smittesporingsapper. Blant disse er Danmark, Nederland, Tyskland, Finland, Irland og Storbritannia. FHI har etablert kontakt med flere land, og vil bygge på erfaringene som de har gjort seg.

Det er fortsatt lite kunnskap og dokumentasjon om effekten av digital smittesporing.

Men erfaringer fra land som har tatt løsningen i bruk er at den gjør det mulig å varsle nærkontakter raskere og finne nærkontakter den smittede ikke kjenner selv, for eksempel på utesteder og kollektivtransport.

– En app basert på denne teknologien gjør det også mulig med digital smittesporing på tvers av landegrenser. Det vil være viktig for å kunne åpne for økt reisevirksomhet, sier Høie.  

Vil ta åtte uker å utvikle appen

Den nye appen må anskaffes i markedet. FHI anslår at det vil ta åtte uker å utvikle appen.

– Målet er at appen skal være klar innen utgangen av året, men vi skal bruke tiden som trengs for å sikre god informasjonssikkerhet og god ivaretakelse av personvernet, sier Høie.

FHI har vurdert flere alternativer for veien videre for digital smittesporing, etter at Datatilsynet i juni vedtok midlertidig forbud mot innsamling av personopplysninger gjennom appen Smittestopp. Det førte til at FHI slettet alle data og deaktiverte appen.

Blant alternativene var å gå videre med Smittestopp, men innføre to samtykker, en for smittesporing og en for analyse, slik Stortinget vedtok 16. juni. Dette anbefalte ikke FHI, fordi det også ville kreve sentral lagring, noe som ble sterkt kritisert ved Smittestopp-appen.

Les Folkehelseinstituttet sin anbefaling og videre plan for applikasjonen Smittestopp.