Historisk arkiv

Evaluering av systemet for nye metoder

Proba Samfunnsanalyse tildelt evalueringsoppdrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Proba Samfunnsanalyse oppdraget med å evaluere det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Tre andre leverandører leverte tilbud. Proba har etter departementets vurdering levert tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Evalueringen skal være ferdigstilt innen utgangen av oktober 2021.