Historisk arkiv

Evaluering av systemet for nye metoder

Proba Samfunnsanalyse tildelt evalueringsoppdrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Proba Samfunnsanalyse oppdraget med å evaluere det nasjonale systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Evalueringsrapporten forventes overlevert medio november 2021 og vil bli offentliggjort kort tid etter.