Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Invitasjon til pressekonferanse fredag 7. august kl. 1400 med helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold vil også vere til stades.

Pressekonferansen vert overført direkte på regjeringa.no.

Stad: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Kl. 1345. Ta med gyldig pressekort og ID.

Presse som ikkje har høve til å møte opp kan sende inn spørsmål til info@hod.dep.no med teksten PK 0708 i emnefeltet.

Spørsmål må vere sendt oss seinast kl 13.00 fredag. Avsendar må være registrert hjå eit mediehus eller vere på eit frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikkje garantere at alle spørsmål blir stilte under pressekonferansen.

 

Pressekontakt

Kontakt kommunikasjonseininga i HOD på tlf 948 49 749 eller info@hod.dep.no.

Om sendinga

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følgje den direkte på www.regjeringa.no. Der kan ein også laste ned videofila i etterkant. 

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespreiing

Departementa og Statsministerens kontor har innført eigne tiltak for å hindre smittespreiing. Det kan derfor ved stor pågang vere aktuelt å be presse følgje pressekonferansen digitalt.

Sjå Folkehelseinstituttet sine nettsider for meir informasjon om smittevern