Historisk arkiv

Koronavaksine til jul

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Den første koronavaksinen kan få en betinget godkjenning for bruk i EU og Norge allerede 23. desember. Gitt at vaksinen blir godkjent, kan første leveranse komme til Norge allerede på julaften. Ifølge EU-kommisjonen starter vaksinasjonen samtidig i de europeiske landene 27., 28. og 29. desember.

– Det er gledelig at den første godkjente koronavaksinen kan ankomme Norge allerede på julaften. Norge vil starte vaksineringen samtidig med de andre europeiske landene. Vi er godt i gang med planleggingen av dette i Norge og alle kommuner skal ha klare planer for vaksineringen 18. desember, sier statsminister Erna Solberg.

Sverige har påtatt seg å videreselge Pfizer-BioNTechs covid-19-vaksine til Norge og Island på vegne av EU.

– Det nære samarbeidet med Sverige gjør at Norge får tilgang til vaksiner på likeverdige vilkår som EUs medlemsland og knytter oss tettere til EUs vaksinearbeid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pfizer/BioNTech-vaksinen ligger nå til godkjenning i det europeiske legemiddelbyrået (EMA). EMA kan i sitt møte 21. desember anbefale en betinget godkjenning av Pfizer/BioNTech-vaksinen. Deretter kan Europakommisjonen godkjenne vaksinen i EU/EØS 23. desember.

Dersom godkjenningen av Pfizer/BioNTech-vaksinen foreligger allerede 23. desember, kan vaksineringen starte samtidig med de andre europeiske landene. Nasjonale og lokale myndigheter i Norge er i full gang med å forberede vaksinasjon med koronavaksine. Alle kommuner skal ha klare planer for vaksinering til 18. desember.

– Den første leveransen til Norge vil sannsynligvis være et mindre volum på om lag 10 000 doser, sier Høie. - Vi er godt i gang med planleggingen av vaksinasjonsprogrammet i Norge. Prioritering av vaksineringsrekkefølgen er allerede klart.

De første dosene settes i Oslo-området

Siden det i første omgang er snakk om en mindre leveranse, er det ikke praktisk gjennomførbart å dele opp i flere leveranser. Produsenten kan kun levere denne aller første leveransen til ett sted i Norge.

– Av praktiske hensyn og for å redusere risiko i forbindelse med en komplisert logistikk er Oslo-området valgt. Dette er også det området i Norge som har høyest smittetrykk. Vaksinen har kort levetid utenfor ultrafrysere, og det er svært viktig at ingen doser går til spille, sier Høie.

– Det er forventet at de neste leveransene av vaksinedoser etter dette blir betydelig større. Disse vil derfor bli fordelt i tråd med anbefalingen fra FHI, og fordeles over hele landet, sier Høie.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å se på hvordan den første leveransen kan fordeles på en praktisk måte. De vil legge vekt på logistikk og hvordan vaksinene skal transporteres raskt fram til kommunene i Oslo-området der de skal brukes.

FHI vil gjøre en vurdering av hvilke kommuner som skal motta disse vaksinene, og kontakte dem. Denne første leveransen vil dermed ikke omfatte alle kommuner, men kun de som blir kontaktet av Folkehelseinstituttet. Det er ikke nødvendig for kommunene å kontakte FHI. FHI vil kontakte de utvalgte kommunene.