Historisk arkiv

Nasjonale lettelser erstattes av lokale tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen endrer nå covid-19-forskriften for å lette de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommuner med lokale utbrudd vurdere strengere tiltak. Den nye forskriften trer i kraft 12. oktober.

-Vi er nå i en annen situasjon enn da vi stengte ned i mars. Kommunene har rustet opp beredskapen, og vist at de kan håndtere lokale utbrudd. Det gjør at vi kan målrette tiltakene bedre slik at belastningen for den enkelte og for samfunnet blir minst mulig. Vi kan derfor åpne opp for enkelte lettelser nasjonalt. Det forutsetter at kommuner med lokale utbrudd tar tøffe grep for å få kontroll. Tiltakene som nå lettes nasjonalt vil kunne være aktuelle å gjeninnføre i kommuner ved lokale utbrudd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Mens flere kommuner ikke har hatt smitte, har enkelte kommuner hatt en krevende tid med utbrudd og smittesporing. Eksempler på dette er Indre Østfold kommune og Bergen kommune, som har fått kontroll med smitten. Når kommunene tar ansvar lokalt, kan det gjøres enkelte lettelser nasjonalt. Fra 12. oktober åpner derfor regjeringen for følgende lettelser i det nasjonale regelverket:

Arrangementer med inntil 600 personer utendørs

Det åpnes nasjonalt for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper med inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. Regjeringen vil, så snart smittesituasjonen tilsier det, gjøre en ny vurdering av muligheten for å åpne for det samme innendørs.

Avstand på arrangementer med fastmonterte seter

Det vil være tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. I dag skal det holdes minst en meters avstand fra skulder til skulder, noe som i praksis krever to seter. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. Det er fortsatt en grense på at maksimalt 200 personer kan være tilstede innendørs og 600 utendørs.

Skjenkestoppen oppheves og serveringssteder må holde oversikt over hvem som er tilstede

Den nasjonale skjenkestoppen klokken 24:00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober. Kommunene må vurdere behovet for lokalt å begrense skjenketiden dersom smittesituasjonen tilsier det. Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere den som registreres om at formålet er å kunne bistå kommunen ved smittesporing.

Presisering av enmeters-regelen for serveringssteder og arrangementer 

Regjeringen presiserer også enmeters-regelen for serveringsteder. Stedene skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord. Person i samme husstand kan selvfølgelig sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de ankommer stedet/arrangementet.

Forskriften trer i kraft fra 12. oktober, med unntak av skjenkestopp som trer i kraft kl. 24.00 natt til tirsdag 13 oktober.

Les covid-19-forskriften

Les rundskrivet