Historisk arkiv

Nytt nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge har i dag 15 pasient- og brukerombud som skal ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. De arbeider også for å bedre kvaliteten på disse tjenestene. Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud som skal gi alle landets innbyggere et likeverdig tilbud.

Regjeringen har bestemt at det skal etableres et nasjonalt koordinerende ombud. Det koordinerende ombudet skal forsterke samarbeid mellom alle de 15 lokale ombudene. Målet er at tilbudet blir bedre og likere for pasienter og brukere. Det koordinerende ombudet skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling, samt bidra til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker. Det koordinerende ombudet skal legges permanent til Bergen.

Jannicke Bruvik blir pasient- og brukerombud i Hordaland og blir også det første ombudet som skal ha en koordinerende rolle for alle pasient- og brukerombudene. Bruvik kommer fra en stilling som avdelingsleder i LHL-klinikken i Bergen og har tidligere jobbet ved Haukeland universitetssykehus. Hun kjenner meget godt til helse- og omsorgstjenesten og har et sterkt engasjement for pasienter og brukere. Samtidig har hun med sin bakgrunn som kvalitetsleder og prosjektleder, erfaring med å utvikle gode fellesløsninger. Vi er trygge på at hun, sammen med de andre ombudene, vil bidra sterkt i videreutviklingen av pasient- og brukerombudsordningen. Bruvik tiltrer stillingen 1. september 2020.