Historisk arkiv

Rekordlave HIV-tall i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stadig færre smittes av hiv i Norge. I 2020 forventes det at det blir diagnostisert om lag 125 nye hiv-tilfeller. Det er en betydelig nedgang fra tidligere år.

-Det er svært gledelig at vi på Verdens aidsdag ser en markant nedgang i antall nye smittetilfeller av hiv i Norge. Kun en liten del av de som blir diagnostisert med hiv er smittet i Norge. Det viser at satsningen på forebygging og innføring av medisinen PrEP har gitt tydelige resultater, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Per 25.11.20 er det meldt 109 nye hiv-tilfeller mot 172 tilfeller i hele 2019. Helsemyndighetene forventer at det totalt i 2020 vil bli diagnostisert om lag 125 nye hivtilfeller i 2020. Den nedadgående utviklingen antas å ha blitt forsterket i 2020 blant annet på grunn av redusert innreise og utreise i Norge som følge av koronapandemien. Av de 109 meldte hivtilfellene i 2020 er 22 smittet i Norge.

Hiv er en alvorlig og smittsom sykdom. På 80-tallet var det en dødelig og fryktet sykdom som man ikke hadde medisin mot. Med vellykket medisinsk behandling er HIV-positive i dag ikke smittsomme.

-Selv om mye har endret seg siden 80-tallet, gjør fortsatt fordommer og skam det tungt å leve med hiv. Derfor må vi fortsette arbeidet for mer åpenhet og mer kunnskap. Mine tanker på Verdens aidsdag går til alle som lever med hiv og Aids og deres nærmeste, sier Høie.   

Hivinfeksjon er påvist i alle land i verden. FN anslår at det ved utgangen av 2019 var ca. 38 millioner mennesker som lever med hiv. Siden starten av epidemien anslås det at om lag 78 millioner mennesker er blitt smittet med hiv og over 35 millioner mennesker har dødd av aidsrelaterte sykdommer. 

Hivinfeksjon i Norge etter smittemåte og diagnoseår. Tallene for 2020 er oppdatert per 25.11.2020

 

<2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Heteroseksuell

2231

155

142

124

130

138

120

115

101

100

54

3567

- smittet mens bosatt i Norge

700

46

46

31

47

52

50

47

32

33

17

1158

- smittet før ankomst Norge

1531

109

96

93

83

86

70

68

69

67

37

2409

Homoseksuell

1369

97

76

98

107

70

87

88

73

61

49

2260

Sprøytebruk

564

10

11

8

7

8

8

7

6

8

5

653

Via blod/-blodprodukt

47

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

48

Fra mor til barn

63

4

7

1

3

2

2

2

6

2

 

93

Annen/ukjent

99

2

6

3

1

3

3

1

5

1

1

129

Total

4373

268

242

234

249

221

220

213

191

172

109

6750