Historisk arkiv

Teststasjoner på grenseoverganger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge.

– Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å etablere en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader knyttet til disse teststasjonene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De som kommer reisende fra utlandet, vil få tilbud om å teste seg gratis. All helsehjelp i Norge – inkludert smittevern – er som hovedregel basert på frivillighet. Testing ved ankomst vil dermed være frivillig, og helsemyndighetene håper flest mulig vil benytte seg av det.

– På grunn av utviklingen i smittesituasjonen har vi behov for å redusere risikoen for import av smitte til Norge. Samtidig vil vi unngå de store negative konsekvensene ved å stenge grensene, for eksempel for arbeidsplassene. Derfor styrker vi kontrollen og mottaket av dem som kommer til Norge, sier Høie.

Alle som kommer fra røde land, skal beholde munnbindet på til de er i karantene. De som kommer til Norge fra utlandet, vil få tilbud om å teste seg gratis. Det er likevel viktig å huske på at en negativ test ikke er en garanti for at man ikke har tatt med seg smitte hjem. Testing ved innreise vil derfor ikke erstatte karantene.

Helsedirektoratet samarbeider allerede med relevante kommuner og helseforetak for å få dette til.

Helsedirektoratet anslår at det kan være aktuelt å opprette rundt 14 slike teststasjoner i første omgang, men behovet vil variere med trafikk over grensen.

Blant kommunene som har sagt ja til nå er: Oslo, Bergen, Stjørdal, Sola, Eidskog, Marker, Larvik, Bamble, Bodø, Sandefjord, Ullensaker og Sør-Varanger.

- Vi har presisert overfor kommunene at helsepersonell fra skolehelsetjenesten og helsestasjoner ikke skal omdisponeres som testpersonell. Barn som strever skal ikke møte en stengt dør hos helsesykepleieren, sier helse- og omsorgsministeren.

Flere kommuner Helsedirektoratet har vært i kontakt med, har påpekt at det kan være utfordrende å få tak i nok helsepersonell til teststasjonene.

- Loven gir helsepersonell adgang til å benytte medhjelpere med nødvendige kvalifikasjoner og opplæring. Det kan for eksempel være folk fra Sivilforsvaret, Norges Røde Kors Hjelpekorps eller Norsk Folkehjelp, eller medisin- og sykepleierstudenter. Vi anbefaler også kommunene å benytte seg av nasjonalthelsepersonell.no, der personer med helsefaglig utdanning som ikke er ansatt i helsetjenesten har meldt at de kan bidra i dugnaden, sier Bent Høie.

Se oversikt over teststasjoner på Helsedirektoratet sine nettsider.