Historisk arkiv

De fleste beboerne vaksinert

Åpner for mer besøk på sykehjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

De aller fleste av landets sykehjemsbeboere har nå fått vaksinedose to. Det betyr at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset. Regjeringen endrer derfor flere av rådene, slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.

Rådene er basert på anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, og gjelder fra mandag 08.02.

- Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid, og de ansatte har fulgt mange smittevernregler. Vi ønsker å lette på tiltakene så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kan ha fysisk kontakt
Hvis både sykehjemsbeboeren og den besøkende er vaksinert, kan de nå ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme over tid. Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse.

- Sykehjemmene må fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert, sier Høie.

Enkelte sykehjemsbeboere blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Det er viktig at sykehjemmene opprettholder gode smittevernrutiner for å beskytte disse beboerne.

Viktige endringer

 • Ansatte bør informere beboere og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke kan utelukkes helt.
 • Besøk trenger ikke lenger å avklares med sykehjemmet i forkant. Det bør vurderes å avklare besøk i forkant hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.
 • Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert – da kan de ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.
 • Besøk på sykehjem kan foregå i fellesarealer. Hvis det blir vanskelig å overholde anbefalinger om avstand, bør besøk finne sted på beboerens rom.
 • En del av tiltakene som i dag anbefales ved høye smitterisikonivå (tiltaksnivå 3-5 i regjeringens beredskapsplan) anses ikke lenger som nødvendige. Dette gjelder blant annet råd om å begrense antall besøkende til færrest mulig, at besøk utenfor sykehjemmet begrenses og at ansatte uten symptomer skal teste seg én gang i uken.

Flere av dagens råd opprettholdes

 • Ansatte ved sykehjemmene bør fremdeles avklare smittestatus for de besøkende. Besøkende som er bekreftet med covid-19 eller sannsynligvis har sykdommen, bør som hovedregel ikke komme på besøk på sykehjemmet. Heller ikke besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, bør komme på besøk.
 • Besøkende bør forberedes på gjeldende rutiner og smittevernråd.
 • Sykehjemmene bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov.
 • Besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst.
 • Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (liste med råd videreføres).
 • Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk (liste med råd videreføres).
 • Det oppfordres til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger.

FHI og Helsedirektoratet arbeider nå med å oppdatere råd og anbefalinger i tråd med de skisserte endringene.