Historisk arkiv

Avslutter regionale tiltak for ti kommuner i Vestfold og Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter avslutter regjeringen de regionale tiltakene for ti kommuner i Vestfold og Telemark med virkning fra og med fredag 23. april. Kommunene ønsker i stedet å innføre lokale tiltak.

– Smittesituasjonen er stabilisert i kommunene, og det er derfor ikke lenger behov for strenge regionale tiltak. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter anbefaler at de regionale tiltakene avsluttes. Regjeringen har fulgt anbefalingen og kommunenes eget ønske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De ti kommunene har vært i tiltaksnivå B, som er det nest strengeste tiltaksnivået.

Regjeringen har besluttet å avslutte regionale tiltak i:

  • Bamble
  • Færder
  • Holmestrand
  • Horten
  • Larvik
  • Porsgrunn
  • Sandefjord
  • Siljan
  • Skien
  • Tønsberg

Forskriftsendringen som avslutter de regionale tiltakene for disse kommunene vil tre i kraft fra torsdag 22. april 2021 kl. 24:00. De nasjonale tiltakene gjelder selv om de regionale tiltakene avsluttes. 

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning. 

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.