Historisk arkiv

Ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som en oppfølging av møtet med alle landets kommuner 17.09 ber helse- og omsorgsminister Bent Høie kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap". Overgangen kan skje på kort varsel. Dette er kun et ledd i forberedelsene for gjenåpningen, og det er ikke fastsatt noen dato for når den vil skje.

– Jeg har i dag sendt et brev til landets kommuner der jeg informerer om at det kan gå kort tid fra regjeringen formidler beslutningen om å gå videre med gjenåpningen til beslutningen settes i verk, og de nasjonale reglene i covid-19-forskriften opphører. Noen kommuner kan fortsatt ha behov for deler av de nasjonale reglene. Disse må da vedta lokale forskrifter på svært kort varsel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommuner som ved opphør av den nasjonale covid-19-forskriften, har behov for lokale forskrifter med hjemmel i smittevernloven, bør utarbeide utkast til nødvendige lokale forskrifter eller forskriftsendringer allerede nå. Forskriftene bør klargjøres slik at de ved behov kan vedtas med virkning fra fredag 24. september.

Regjeringen har tidligere informert om at de aller fleste nasjonale reglene vil opphøre når vi går over til "En normal hverdag med økt beredskap". Det arbeides med å konkretisere rådene i den nye hverdagen. Les mer om dette i pressemelding fra 17. september.

Regjeringen vil komme tilbake til når overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap" vil skje.