Historisk arkiv

Det skal bli enklere for kommunene å føre tilsyn med smittevern på butikker og kjøpesentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– 4. januar oppfordret regjeringen alle kjøpesentre og butikker til å innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt adgangskontroll. Nå forskriftsfester regjeringen krav om at virksomheter fastsetter egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt overordnede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av kjøpesentre, butikker mv. på samme måte som for svømmehaller, fornøyelsesparker mv. i covid-19-forskriften § 15b. Hver enkelt av disse virksomhetene skal fastsette hvor mange som til enhver tid kan være til stede i virksomhetens lokale, og det må legges til rette for at dette antallet ikke overskrides. Endringen trer i kraft mandag 25. januar 2021.

– Vi har hatt dialog med handelsnæringen, som hele veien har vært opptatt av å drive smittevernmessig forsvarlig. Denne forskriften er en formalisering av god praksis som allerede er ganske utbredt i bransjen, noe som betyr at store deler av næringen kan følge allerede etablerte standarder, sier næringsminister Iselin Nybø.

For å redusere smitte er det viktig at folk holder avstand på butikker og kjøpesentre mv. Virksomhetene skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

– De fastsatte smittevernfaglige kravene understreker myndighetenes forventning til bransjen. En slik presisering vil gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av smittevernet. Det gjør det også mulig å bøtelegge de som ikke følger opp smittevernet, noe som kan virke forebyggende, sier Bent Høie.

Forskriftsfestingen anses å være et lite inngripende tiltak, ettersom den samsvarer med den allerede gjeldende nasjonale anbefalingen for drift av butikker og kjøpesentre, og fordi handelsnæringen allerede i stor grad har utviklet egne retningslinjer og standarder for smittevern.